Deities

Azhagiya Manavalan Azhagiya Singar Koyil Azhwar
Azhagiya Manavalan Azhagiya Singar Koyil Azhwar
Yathirajar and Mudhaliyandan Manavalamamunigal and Koyil Annan Ponnadiyam Senkamalam
Yathirajar and Mudhaliyandan Manavalamamunigal and Koyil Annan Ponnadiyam Senkamalam